pátek 16. prosince 2016

stojíme proti sobě







jsem součástí dnešního dne
jsem hromosvod Tvého hněvu
jsem světlo
jsem dar
jsem chvíle
jsem čas
jsem rána do srdce
jsem součástí sebe sama

°



sobota 3. prosince 2016










°
být 
skrz na skrz
prorostlá
černou tmou

být
aspoň na vteřinu
bílou
květinou


pod
mými víčky
černý 
mrak


a
v
Tvých
ústech
tak hořké slovo,
jsem
zneužil,


jen
tak
°







čtvrtek 1. prosince 2016







Dnešní ráno?
čisté a tiché
tolik 
tiché
bílé
barva dlouhou mnou vyhlížená

okna pokoje
pozoruji tanec
těch křehkých ledových vloček