čtvrtek 24. srpna 2017

Cesty si vybíráš sám.
A křižovatky
jsou tvé nová šance.
Soustředíš se,
abys nesešel
a držíš směr
podle svých měřítek hodnot.
A tvé vnitřní Já
ti nechává svobodu,
protože ví,
že na konci z nich
je Řím.