pátek 22. září 2017


....vaše oči pevně svírají oblohu,ale nic nenalézají.
Přinejmenším v některých případech je to podle mě proto,že se nacházíme
přímo v duze.
Žijeme v zázracích.
Zázraky jsme my.
Každý náš dech.
Každé naše slovo.
Každá světluška myšlenky.......

neděle 17. září 2017

Vnitřní
krajina
Nevtisknuté stopy
na cestách k duši,
když řeky utíkají k víře,
vlasy vlají nad horami,
upínají se ke svobodě
jak mantry
přimknuté ke rtům.
Zvedám
tvůj otisk u jezera,
se zpožděním jednoho úplňku
usínám s nomády
pod hvězdami.